Witamy na stronie Kancelarii Podatkowej SIGMA SC

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą wysyłać JPK

Od początku 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego,
zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT).
Tym samym wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą dołączą do systemu, którym objęte zostały już małe,
średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres.
Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Kto składa JPK

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:

od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

JPK na żądanie obejmują:

księgi rachunkowe – JPK_KR
wyciąg bankowy – JPK_WB
magazyn – JPK_MAG
faktury VAT – JPK_FA
podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
ewidencja przychodów – JPK_EWP.